Nafukovacie haly - technológia

 • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  Hala Poly-Slovakia zostáva stáť vďaka pôsobeniu minimálneho pretlaku, ktorý sa v jej vnútri udržiava. Pod nosnú vrstvu plachty je pomocou ventilátorov vháňaný vzduch a stúpajúci tlak ju dvíha, až kým sa nenapne po hranicu vymedzenú sieťou oceľových lán, ktorá je nad vrstvami plachty umiestnená. Pri 2-plášťovej technológii samotný tvar hlavnej plachty vymedzuje hranice pre nafúknutie pretlakovej haly. Vzniknutý pretlak na ľudí nemá vplyv a človek ho vnútri haly nijako nepociťuje. Tlak dosahuje hodnoty 250 – 350 Pa (25-35 kg/m2), čo postačuje nato, aby hala dokázala odolávať tlaku vetra a hmotnosti snehu. Tlak vo vnútri haly je automaticky regulovaný tak, aby vyrovnával pôsobenie aktuálnych vplyvov počasia.

  Nafukovacia hala Poly-Slovakia pozostáva z niekoľkých základných prvkov, ktoré v stručnosti popíšeme.

  OHREVNO–NAFUKOVACÍ SYSTÉM

  Funkciou ohrevného a nafukovacieho systému je zabezpečovať vo vnútri objektu stály tlak, cirkuláciu vzduchu a vhodnú teplotu. Prúdiaci vzduch ventilátora prechádza tepelným agregátom, kde sa ohrieva a je kanálom vedený do haly. Asi 30% vzduchu z priestoru haly sa nasáva naspäť do ventilátorovej jednotky, kde sa zmiešava s čerstvým vzduchom. Tým dochádza k nepretržitej cirkulácii teplého vzduchu a následne k dokonalému a rovnomernému vyhrievaniu haly. Ovládanie teploty a tlaku zabezpečuje systém v rámci nastavených parametrov automaticky. Ďalšie informácie k tejto téme si môžete prečítať v sekcii venovanej agregátom.

  V prípade akejkoľvek poruchy, ako napríklad výpadku elektrického prúdu, poruchy na hlavnom ventilátore alebo poklesu tlaku v hale, systém automaticky aktivuje nezávislý náhradný ventilátor napájaný záložným dieselovým generátorom. Systém je taktiež vybavený čidlami, ktoré umožňujú automaticky regulovať tlak a teplotu vo vnútri haly, v náväznosti na vonkajšie poveternostné podmienky, ako je pôsobenie vetra, či tlak snehu.

  SYSTÉM UKOTVENIA

  Ukotvovací systém tvorí základňu pre sieť oceľových lán alebo samotnú hlavnú plachtu (pri 2-plášťovej technológii), ktorú spája so zemou. Ponúkame dva typy ukotvenia – ukotvenie pomocou rozpínacích kotiev, ktoré sa umiestnia priamo do zeme, alebo chemické ukotvenie, pri ktorom sa po obvode haly urobí betónový základ, do ktorého sa kotvy uchytia.

  DVERE

  Súčasťou haly sú štvorkrídlové otáčavé dvere, ktoré slúžia ako hlavný vchod a jedny alebo niekoľko núdzových dverí pre prípad evakuácie. V prípade potreby je možné halu vybaviť aj špeciálnym servisným tunelom, ktorý slúži na umiestnenie väčších objektov do vnútra haly.

  TROJVRSTVOVÁ PLACHTA

  Plachta nafukovacej haly, ktorá je jej najviditeľnejšou časťou, pozostáva z troch nezávislých vrstiev, ktoré plnia rôzne funkcie:

  1. Nosná vrstva

  Nosná plachta je zhotovená z vysokokvalitného zosilneného polyetylénu. Tento materiál je priesvitný, čím sa redukuje nutnosť používania umelého osvetlenia. Výnimkou je nepriesvitný pás používaný na tenisových nafukovacích halách, ktorý slúži ako kontrastné pozadie pre lepšiu viditeľnosť tenisovej loptičky.

  2. Izolačná vrstva

  Izolačná vrstva pozostáva z bublinkovej fólie hrubej niekoľko centimetrov. Jej funkciou je minimalizovať tepelné straty vo vnútri haly. Umiestňuje sa medzi nosnú a ochrannú vrstvu.

  3. Ochranná vrstva

  Ochranná vrstva sa používa na ochranu nosnej a izolačnej vrstvy pred zašpinením, dažďom, snehom a nežiadúcimi účinkami ultrafialového žiarenia. Vďaka tejto vrstve hala nestráca svoje transparentné charakteristiky a zachováva si vysoko estetický vzhľad.

  DVOJVRSTVOVÁ PLACHTA

  Pri 2-plášťovej technológii tvorí povrch jediná hlavná plachtra, ktorá sa skladá z dvoch vrstiev oddelených vzduchovým vankúšom. Materiál tejto plachty má podstatne vyššiu hustotou ako pri plachte s trojvrstvovou technológiou (takže je aj drahšia), keďže musí zvládať všetky funkcie, ktoré sú pri 3-plášťovej technológii zabezpečované samostatnými vrstavmi a oceľovou sieťou kotviacich lán.

  SIEŤ OCEĽOVÝCH LÁN

  Táto špeciálne skonštruovaná sieť oceľových lán je prvkom, ktorý ovplyvňuje výsledný tvar nafukovacej haly, keďže vrstvy plachty sa môžu nafúknuť len po hranice vymedzené práve touto sieťou. Okrem toho, že vplýva na tvar haly, jej hlavnou funkciou je stabilizácia celej konštrukcie. Oceľová sieť absorbuje sily vznikajúce pôsobením nerovnakých tlakov na halu, ako napríklad vplyvom vetra alebo snehu, a prenáša ho na systém kotiev, ktorý ho odvádza do zeme.

  OSVETLENIE

  Systém osvetlenia pozostáva zo sérií pásových svetiel, ktoré sú upevnené priamo na nosnej polyetylénovej vrstve. Rozloženie osvetľovacích pásov je také, aby sa zabezpečilo rovnomerné osvetlenie každej hracej plochy. Zapínanie a vypínanie osvetlenia je podľa potreby ovládané manuálne alebo automaticky pomocou časového senzora.

 • Poly - Slovakia, s.r.o.

 • Rudlovská cesta 6550/53

 • 974 01 Banská Bystrica

 • Mobile: +421 903 502 806

 • Phone: +421 48 413 56 19

 • Fax: +421 48 413 56 19

 • E-mail: