Tenisové haly

  • Tenisové haly sú klasikou medzi nafukovacími halami a od našej firmy ich po celej Európe môžete nájsť desiatky. Možnosť hrať tenis aj v zime je pre mnohých hráčov veľmi príťažlivá a tak sa čoraz viac tenisových klubov, či hotelov každoročne rozhodne investovať práve do tohto typu nafukovacej haly.

   Tenisovú halu zvyčajne nie je problém prispôsobiť konkrétnym podmienkam vašich tenisových dvorcov. Či už sa vaše tenisové dvorce nachádzajú v centre mesta, v stiesnených priestoroch alebo majú neštandardné rozloženie dvorcov, či existujú iné obmedzenia, spravidla je možné tenisovú nafukovaciu halu navrhnúť tak, aby sa vo vami zvolenej lokalite dala postaviť. Na rozdiel od viacerých konkurenčných hál majú naše nafukovacie haly strmý uhol stúpania, čím celkom odpadá problém „hluchého priestoru“ a nutnosť umelo rozširovať rozmery haly z dôvodu nevhodného dizajnu, aby sa tak zvýšil vnútorný využiteľný priestor. • Poly - Slovakia, s.r.o.

 • Rudlovská cesta 6550/53

 • 974 01 Banská Bystrica

 • Mobile: +421 903 502 806

 • Phone: +421 48 413 56 19

 • Fax: +421 48 413 56 19

 • E-mail: