Video galéria

  • Poly - Slovakia, s.r.o.

  • Rudlovská cesta 6550/53

  • 974 01 Banská Bystrica

  • Mobile: +421 903 502 806

  • Phone: +421 48 413 56 19

  • Fax: +421 48 413 56 19

  • E-mail: